Bodrog

2008.05.11

Bodrog egy történelmi emlékhelyet őrző falu a belső-somogyi Koppány-völgyben, melyet Budapesről Fonyód Balatonboglár felől, valamint Marcali, illetve a megyeszékhely; Kaposvár felől lehet megközelíteni. A település a megye középső területeire jellemző lankás homokvidék peremén fekszik a 6706. sz. Hetes Osztopán közti kisforgalmi összekötő út mentén.

Rendezett, nyugodt kisközség, melyet lakosai és elöljárói folyamatosan ápolnak, gondoznak. Az észak-déli irányban hosszan elnyúló település főutcájából három rövidebb utca nyílik. A falu önálló vízművel rendelkezik, vezetékes ivóvíz a házak 90 %-ában van. Vezetékes gázzal a lakások 60 %-a el van látva, telefon minden harmadik házban található. A két kisebb utca, valamint a harmadik egy része nem burkolt. A szennyvíz és a szilárd hulladék elszállítása és szabályos elhelyezése megoldott.

A Somogy Megyei Múzeum 1979-1999 között a Nemzetségi és az ispánsági központok országos tématervének keretében régészeti feltárásokat folytatott a Somogy megyei Bodrog község bűi területén. A feltárt régészeti helyek környékén található a Pogány-völgyi vízmosás, mely egy 12-hektáros halastavat táplál.A feltárt leletek bizonyítása szerint ősidők óta lakott a környék.

A Török-dombon kelta szentély állott, melyet a rómaiak is használtak: Alsó-Bű területén villát emeltek, az avar-korban pedig gyepvasat termeltek ki és dolgoztak fel. A honfoglalás után ez a terület a Bogát vezér által birtokba vett szállásterületre esett, s valószínűleg a Bű nemzetségé volt: ők adták a falu legrégibb részének a nevét. A nemzetség folyamatos ittléte egészen 1523 – ig bizonyítható.

Az első okleveles említés 1229-ből származik. A török hódoltság alatt elnéptelenedett, s még az 1726-os tizedjegyzékben is pusztaként szerepel Bodrok néven. A zsellérsors hosszú évszázadokra állandósult, és az 1848-as jobbágyfelszabadulás után sem jutottak földhöz az emberek. 1871-ben a faluban megtörtént az első iskola felépítése, melynek létrehozója a Római Katolikus Anyaszentegyház volt. Az 1800-as évek végére a község határában lévő két birtok tönkrement, és kiparcellázták. Ekkor kezdődött meg a mai falu benépesítése. 1937-ben már 775 volt a lélekszáma, 1960-ra pedig folyamatosan növekedett 865 főig a népesség.

1961-ben villamosították a községet, és 1975-ben megépült a műút, mely összeköti a falut a vasúttal. A szövetkezetesítés 1960-ban, majd 10 évvel később a társközséggé válás előnytelen változást hozott: a falu népessége csaknem a felére csökkent. Ez a lakosság jelenlegi korösszetételében is érzékelhető. A 60-as évek óta tapasztalható létszámcsökkenés azonban már megálló tendenciát mutat, s jelenleg a 0-18 éves korosztály száma már az összlakosság 1/3-át teszi ki.A falu többsége katolikus vallású, de régóta jelen van a református egyház is, valamint 1985 óta baptista vallású családok költöztek a településre.

Az egykori Sárközy-kastélyban 1985 óta a Menedék Alapítvány működik. A magánszemélyek által létrehozott alapítvány állami gondozott gyermekek családban történő nevelésével foglalkozik  nevelőszülői hálózat keretében , valamint falugondnoki szolgálatot működtet a községben. Az Alapítvány világnézetileg elkötelezett, keresztény szellemiségű óvodát, 1-6 osztályos általános iskolát és zeneiskolát működtet. Az oktatási intézményt bodrogi, osztopáni, hetesi és kaposvári gyermekek veszik igénybe. Bodrog és Osztopán Önkormányzata közösen működtet körjegyzőséget. Kötelezően ellátandó nevelési és oktatási alapfeladatait társulási formában az Osztopánban található óvoda és általános iskola biztosítja.

A szabadidő eltöltésében nagy szerepe van a helyben létrejött különböző társadalmi szerveződéseknek. Ezek működéséhez a szükséges életteret a faluban található kultúrház és könyvtár biztosítja. Minden évben rendszeresen megrendezésre kerül egy kulturális bemutató, azonkívül zeneiskolai növendékkoncertek, valamint a március 15-i megemlékezés alkalmával megrendezett ünnepséggel egybekötött nemzeti vacsora, melynek régi hagyománya van a faluban.

Hagyományteremtő rendezvényként valósul meg néhány év óta a nyár utolsó hétvégéjén megrendezett falunap, melyen a település apraja-nagyja részt vesz. Ezt a napot a szervezők kulturális és sportvetélkedőkkel, valamint közösen elfogyasztott ételkülönlegességekkel teszik kellemessé, emlékezetessé. Sportolásra a helyi labdarúgó szakosztály kínál lehetőséget az abban részt venni kívánók számára. A közelmúltban került átadásra a község szabadidős parkjában lévő strand-röplabda pálya, melyet az ifjúság örömmel vett birtokba. Az újonnan létesített játszótér a település egyik legszebb pontja. A téli időszakban a sportolásra vágyók rendelkezésére áll a kultúrházban kialakított testépítőterem.

A helyi nyilvánosságot az 1997 februárja óta két havonta (6 oldalon) megjelenő Bodrogi Hírmondó biztosítja. Az időszerű információkkal szolgáló, és a falu életét bemutató lapot az Önkormányzat és a Menedék Alapítvány közösen adja ki.

belfoldiutazas.hu