Bodorfa

2008.05.11

Elõször 1412-ben említik, Sarosbodorfalu néven. A török dúlás idején elpusztult. A középkori eredetû templom romjai az elmúlt században még megvoltak, a legenda szerint barátok éltek itt. Istentisztelet alatt a törökök megtámadták a templomot és sok embert megöltek. A község belterületén temetõre bukkantak, ahol tömegsírok, pénzek kerültek a felszínre, amelyek az 1500-as évekre utalnak.

Bodorfa 1720-ban lakatlanul állt, nemesi birtokosainak utódai népesítették be újra magyar és német ajkú lakosokkal.

Sárosbodorfalut azért illették a „sáros” jelzõvel, mert még 1964-ben is csak nehezen lehetett megközelíteni nagyobb esõk alkalmával. Jelenleg a faluban 148-an élnek, csendes, hívogató vidék a Kígyós patak partján.

vp-megye.hu