Bocfölde

2008.05.11

A falu történelmi áttekintése, múltja
A település nevét 1247-ben Buchfeldenként említik elõször. Possessio Buchfeldenként a Hahóti család õsi birtoka volt 1402-ig. Az utódaik között felosztották, vagy pereskedtek a területéért. Egy 1410-ben kelt oklevél egy ilyen pereskedés részleteit ismerteti meg az utókorral.

A birtok ez után gyakran változtatott gazdát, a Boczföldei, Gerencsei, Hahóti és Kutasi-Terjék család között. A források 1426-ban Szent Margit tiszteletére emelt kõtemplomot említenek, ami a török hódoltság alatt elpusztult. A falu a török idõkben sokat szenvedett, amikor Kanizsa 1600-ban a szultán kezére került, a portyázó seregek ellenállás nélkül vonulhattak a környéken. Bocfölde, mivel a forgalmas Kanizsa-Sopron út mellett feküdt, s nem volt védett erõdített hely, elpusztult.

A hódoltság megszüntével, a XVIII. században a lassan újra épülõ falu már a forgalmas úttól beljebb települt. Fõleg kisbirtokosok lakták, s késõbbi idõkben sincs nagybirtokos ura. 1702-ben Mizdó Ferencz özvegye, nemesbebesi Bebesi Judit nagyasszony gyermeke nem lévén a falut Tóth István fiainak adományozta. Tóth István Thököly Imre és Zrínyi Ilona hûséges embere volt és érzelmi szálak kötötték az özvegy Judit asszonyhoz. Í

gy került a falu Tóth Péter és Tóth István testvérek tulajdonába, akik a Visy család (ma már Vizsy vagy Vizsi) megalapítói lettek, kiknek szép számú leszármazottai ma is a községben élnek.

1826-ban 56 háza, s annak 413 lakója volt. 1851-ben 450. A kiegyezés után a közigazgatás korszerûsítésekor a zalaegerszegi járásba sorolják. 1907-tõl körjegyzõi központ lett, idetartozott Bak és Sárhida is. 1935-ben lakóinak száma 895 volt.

A falu elhelyezkedése

A település Zala megye északi részén, a megyeszékhelytõl Zalaegerszegtõl délre, a város szomszédságában, a Felsõ-Válicka völgyében fekszik. Közlekedés szempontjából jó helyzetben van, vasúti és buszközlekedés adottságai révén. A falu megközelíthetõ a 74-es úton. A falu körül a Zalai-dombság észak-déli irányú vonulatai húzódnak, amelyekre és közé épült a község.

A falu jelene

Jelenleg a falunak 1061 lakosa van és körülbelül 330 háza. Az elmúlt évtizedekben sokat fejlõdött, hisz teljes közmûrendszerrel rendelkezik. (vezetékes ivóvíz, gáz, csatorna rendszer, kábel TV hálózat) A településen körjegyzõség mûködik, melyet a szomszédos Csatár községgel tartanak fenn, mint ahogy az általános iskolát és az óvodát is. Az utóbbi években több vállalkozás kezdte meg a tevékenységét. A községben három bolt, három italbolt és egy panzió látja el a lakosság és az idelátogatók szükségleteit.
Jelenleg 70 házhely kialakítása van folyamatban, mely további fejlõdést fog a falu számára biztosítani. A házhelyek iránt nagy az érdeklõdés, köszönhetõ ez Zalaegerszeg közelségének is. (6 km)

Turisztikai lehetõségek

Az idelátogatókat általában a festõi dombvidék és erdõk vonzzák, ahol kellemes sétákat lehet tenni. Könnyen elérhetõk a megyében található melegvizes fürdõk illetve a Balaton és a zalaegerszegi Aqua-park is.

falvak.hu