Hévíz Hotels

Alsópáhok

  2008 máj 10 / #Hévíz

A község neve feltehetően a “páhol” igéből származtatható. Dr. Szántó Imre, a falu monográfusa szerint a környéken működő tímár foglalkozásra, a nyersbőr “páho­lására” utalt, annak a -k többes szám jelével ellátott változata.

Ugyanis e környéken az évszázadok folyamán több település is léte­zett, mely hasonló tevékenységgel foglalko­zott a közelben feltörő meleg vízre alapozva. Az “Alsópáhok” név csak 1622-ből ismere­tes, bár valószínű, hogy előtte is létezett. A korábbi írásos emlékekben, mint “Hos­szúpáh” szerepelt.

Szórványos régészeti leletek bizonyítják, hogy a terület már az őskorban is lakott volt. Kerültek elő le­letek a rézkorból, bronzkorból, a kora vaskorból, megtalál­hatók a vonaldíszes kerámia népének, s a péceli kultúrának a nyomai.

alsopahok.hu