Böhönye

2008.05.16

Fekvése
Böhönye Somogy megye nyugati felének közepén a Belső-Somogyi dombság peremén fekszik. A településen keresztezik egymást a 61-es, és a 68-as főútvonalak, valamint áthalad rajta a Balatonszentgyörgy-Somogyszob vasútvonal.

Általános tudnivalók
A Marcali kistérségen belül Böhönye 10 egységből álló mikrotérségi központ. Három település körjegyzőségi székhelye. Körjegyzőségéhez két község, Nemeskisfalud, Szenyér és egy külterületi hely, Terebezdpuszta tartozik.

Böhönyén tíz települést ellátó rendőrörs, 9 települést magába foglaló szociális és gyermekvédelmi társulás, idősek klubja, 2×2 csoportos óvoda, 8 osztállyal 14 tanulócsoportos iskola, 1 tagiskola, alapfokú művészeti iskola, kihelyezett zeneiskola, 6 településre kiterjedő oktatási társulás működik. Az egészségügyi ellátást orvosi rendelő és gyógyszertár biztosítja. Az ivóvíz, villany, földgáz, telefon 100%-ban, a szennyvízcsatorna hálózat 80%-ban kiépített.

Története
Böhönye a honfoglalás korában a Bő nemzetség birtoka volt. A 16. századtól a Zágrábi Püspökséghez tartozott. A Böhönye nevet először egy 1536-os okiratban olvashatjuk. A falu 18. századtól a 2. világháborúig a Festetics család tulajdona volt. A 19. század második felében mezővárosi ranggal büszkélkedhetett. A 19. század hatvanas éveiben sakktáblaszerűen kialakított, mérnöki pontossággal tervezett, egyenes utcákból álló településszerkezet jött létre.

Böhönyén született Forbáth (Fuchs) Imre Prágában alkotó magyar orvos, költő és újságíró (1898–1967).

wikipedia